certification CLE

Els certificats de l’Institut Ramon Llull permeten acreditar el grau de coneixement de la llengua catalana tant a efectes acadèmics com laborals (administració pública, empreses, institucions) i s’estructuren en cinc nivells d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Aquests certificats són equivalents als que atorga la Generalitat de Catalunya, que reconeix l’IRL com l’organisme certificador oficial de fora del domini lingüístic.

El calendari de certificació de la convocatòria 2017 és el següent:

  • Període de preinscripció de l'1 de març al 24 d’abril
  • Període de pagament del 27 d'abril al 8 de maig
  • Data de publicació de resultats: setembre de 2017

INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ AL WEB DE L'IRL

DRETS D'EXAMEN :

  • Nivell Bàsic (A2) 30 €
  • Nivell elemental (B1) 35 €
  • Nivell intermedi (B2) 35€
  • Nivell de suficiència (C1) 40€
  • Nivell superior (C2) 40 €

Calendari 2017 de les proves a Mont-real :

· Bàsic (A2) dilluns 20 de maig, 10 h

· Elemental (B1) dissabte 20 de maig, 10 h 

· Intermedi (B2) dissabte 13 de maig, 10 h

· Suficiència (C1) dissabte 27 de maig, 10 h

· Superior (C2) dissabte 13 de maig, 10 h