certification CLE

Els certificats de l’Institut Ramon Llull (IRL) permeten acreditar el grau de coneixement de la llengua catalana tant a efectes acadèmics com laborals (administració pública, empreses, institucions) i s’estructuren en cinc nivells d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Aquests certificats són equivalents als que atorga la Generalitat de Catalunya, que reconeix l’IRL com l’organisme certificador oficial de fora del domini lingüístic.

El calendari de certificació de la convocatòria 2019 és el següent:

  • Període de preinscripció de l'1 de març al 24 d’abril
  • Període de pagament del 26 d'abril al 6 de maig
  • Data de publicació de resultats: setembre de 2019

INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ AL WEB DE L'IRL

DRETS D'EXAMEN :

  • Nivell Bàsic (A2) 30 €
  • Nivell elemental (B1) 35 €
  • Nivell intermedi (B2) 35€
  • Nivell de suficiència (C1) 40€
  • Nivell superior (C2) 40 €

Calendari 2019 de les proves a Mont-real :

· Bàsic (A2) dissabte 18 de maig, 10 h

· Elemental (B1) dissabte 18 de maig, 10 h 

· Intermedi (B2) dissabte 11 de maig, 10 h

· Suficiència (C1) dissabte 25 de maig, 10 h

· Superior (C2) dissabte 11 de maig, 10 h